ZWIĄZKI FOTOGRAFII I PSYCHOLOGII CZŁOWIEKA

Bank Wspomnień » Związki fotografii i psychologii człowieka

Odkąd pamiętam zdjęcia w mojej rodzinie były ważne – moi dziadkowie i rodzice robili zdjęcia na naszych wyjazdach i podczas wyjątkowych momentów, mam też trochę kadrów ze zwykłych chwil. Spotkanie z malutkim kuzynem, zabawa na dywanie z babcią, mama robiąca na drutach. Fotografie mogą być pięknym elementem naszego życia. Mogą sprawiać, że nasze otoczenie jest bardziej przytulne i czujemy się w nim jak w domu. Okazuje się jednak, że zdjęcia są nie tylko ozdobą albo pamiątką. Zdjęcia mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie i samoocenę.

Fotomemory i aparat vintage Zorkij

Na tej podstronie będę sukcesywnie dodawać kolejne opisy badań i prac naukowych na temat związków fotografii z psychologią człowieka. Artykuły blogowe na ten temat znajdziesz w kategorii Pozytywna narracja i psychologia.

Badanie dotyczące związku fotografii z samooceną dzieci

Badanie było przeprowadzone do pracy magisterskiej „Photographic Enhancement of Children’s Self-Esteem” opublikowanej w czasopiśmie „Psychology in the Schools”. Przeprowadzone było w Stanach Zjednoczonych (w zespole szkół Murfreesboro City Schools w Tennessee) i objęło 12 uczniów (chłopców i dziewczynki). Do projektu wybrano uczniów, których samoocena była obniżona w stosunku do mediany. Samoocena była oceniana na dwa sposoby – pierwszy to samodzielna ocena ucznia. Drugi to przeprowadzona przez nauczycieli ocena częstości występowania u dzieci zachowań świadczących o wysokiej samoocenie. W ramach badania dzieci miały wykonywać sobie nawzajem zdjęcia, przygotowywać scrapbooki ze zdjęciami oraz spotykać się dwa razy w tygodniu przez pięć tygodni. Zdjęcia były wklejane do albumów, dzieci o nich opowiadały, a niektóre z nich wpisywały w swoich albumach krótkie komentarze. Dzieci w grupie eksperymentalnej wyklejały albumy swoimi zdjęciami, grupa kontrolna wyklejała albumy zdjęciami zwierząt. Albumy były przechowywane w miejscu, gdzie dzieci z nimi pracowały – dzieci nie zabierały ich do domu. Po przeprowadzeniu projektu badacze ponownie ocenili samoocenę dzieci – ponownie na dwa sposoby. Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że dzieci w grupie eksperymentalnej częściej wykazywały się zachowaniami świadczącymi o wysokiej samoocenie (wzrost o 37%) niż te z grupy kontrolnej (wzrost o 9%). Badanie było małe a wpływ na wyniki mogło mieć dużo więcej czynników niż same zdjęcia. Nie jest to jednak jedyne źródło informacji o pozytywnym wpływie zdjęć na psychologię człowieka. Sukcesywnie będę tu wklejać kolejne podsumowania badań.